KAILANGAN NINYO NG TULONG?

Kung kayo ay nakaranas ng karahasan okaya pang-aabuso sa inyong trabaho kami ay nandito para tulongan kayo!

Papayohan namin kayo ng:

  • lihim
  • katiwa-tiwala
  • sarili ninyong Wika
  • propesyonal
  • walang bayad

 

DITO NINYO KAMI MATATAGPUAN :

Ban Ying Koordinasyon- at Payohan  laban sa Humanongpangangalakal

Anklamer Strasse 38
10115 Berlin

Tel.: 030 / 440 63 73 okaya 030 / 440 63 74
Fax: 030 / 440 63 75

E-Mail: beratung@ban-ying.de