Links

 

in Berlin:

Big e.V.: www.big-hotline.de/

Büro der Berliner Ausländerbeauftragten: www.berlin.de/auslaenderbeauftragte

City Volkshochschule: www.city-vhs.de

Hydra: www.hydra-ev.org/

INVIA: www.invia-berlin.de

Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Berlin-Brandenburg:
www.berlin-brandenburg.dgb.de

Respekt aktuell: www.respekt.dgb.de


in Deutschland:

Agisra Köln: www.agisra.de

amnesty for women, Hamburg: www.amnestyforwomen.de

Büro der Ausländerbeauftragten: www.bundesauslaenderbeauftragte.de

Contra, Kiel: www.frauennetz.schleswig-holstein.de

Dortmund: www.standort-dortmund.de/mitternachtsmission/

Kobra Hannover: www.kobra-beratungsstelle.de

KOK: www.KOK-Potsdam.de

Koofra, Hamburg: www.koofra.de

Solwodi: www.solwodi.de


International:

Antislavery International in England: www.antislavery.org

FIZ Zürich: www.fiz-info.ch

Foundation for women, Bangkok: www.womenthai.org

Gaatw: www.gaatw.net/

Human Rights law group,USA: www.hrlawgroup.org

La Strada Belarus: www.lastrada.by/index.php?lang=eng

La Strada Bulgarien: www.animusassociation.org/

La strada czech republic: www.strada.cz

La Strada international: www.lastradainternational.org/

La Strada Nederlande: www.fo-stvkennisnet.nl/kr_fo/

La Strada Großbritannien: http://www.poppy.ik.com/

La Strada Ukraine: www.lastrada.org.ua/

La Strada Warschau: www.strada.org.pl

Lefö Wien: www.lefoe.at

Payoke, Belgien: www.payoke.be

Perm Center, Russland: www.cavt.ru


weitere interessante Websites:

www.stop-traffic.org

www.legislationline.org

www.gtz.de/traffickinginwomen

www.humantrafficking.org/

www.migrantsrights.org/

www.picum.org

www.femmigration.net

http://europa.eu.int/